Lliçó de vida en dariya

Més enllà de la capacitació com a ensenyants i la conseqüent remuneració, Prollema es presenta com a proposta que complementa a d’altres, tractant de garantir els processos integració del jovent participant en les dimensions: educativa, relacional, sociocultural i en menor mesura, econòmica, cercant minimitzar el grau d’exclusió social així com incrementar el seu grau d’apoderament. Un altre dels objectius és revertir l’assistencialisme amb el qual, es sol treballar amb aquesta tipologia de joves. Un projecte que creix cada any amb una proposta d’èxit i amb la qual des de la Nau Bostik ens sentim més orgulloses.

La seva formació com a professors de la seva llengua materna oral surt avui a El Periódico.