Prollema

Prollema és un projecte adreçat a jovent migrat sol en situació d’exclusió social severa, que els i les capacita, prèvia formació, com a ensenyants de la seva llengua materna i els ofereix una primera experiència prelaboral. És una alternativa a la situació de desocupació forçosa del jovent participant, el qual és agent actiu i definitiu en el procés i execució de la proposta.

La riquesa de la proposta resideix que edició rere edició les llengües impartides poden ser diferents, doncs serà l’origen, i en conseqüència la llengua materna del jovent participant, qui ho determini. No es cerquen llengües determinades, encara que des d’una mirada decolonial posen en valor les llengües d’origen que han sofert el pes del colonialisme cultural.

Prollema és una proposta de l’Associació Sociocultural La Muga, centrada en l’apoderament de la persona des de l’acció pròpia. David Garcia Savalls és el coordinador i responsable del projecte.

GALERIA


UBICACIÓ