Fronteres invisibles

Fronteres Invisibles és un projecte educatiu que trenca murs mitjançant el diàleg i la comprensió dels problemes reals que ens envolten. Mitjançant el joc treballa les migracions i tot el que es desprèn d’aquestes i lluita per combatre la desinformació, desmuntar tòpics i destruir prejudicis sobre el fenomen migratori.


Som un grup de persones que, a través d’un joc de taula, acudeix a les aules i als espais educatius del nostre país cercant establir un diàleg que permeti als infants i als joves entendre la complexitat de les discriminacions que socialment es perpetuen. A partir d’un joc de taula, posem de relleu la realitat amb la qual una persona migrant es troba quan arriba a l’Estat Espanyol. Després d’entendre de les traves burocràtiques a les quals s’exposa i de comprendre la brutalitat social a la qual és sotmès, creem un espai de debat on poder dialogar sobre tot allò exposat. Quin paper juguem tots plegats amb el racisme? És aquest una discriminació residual o forma part d’una estructura organitzada? Què podem fer per combatre el racisme?

www.fronteresinvisible.wixsite.com/frinvisibles
Instagram: frinvisibles

GALERIA


UBICACIÓ