Sala audiovisuals

La Sala d’audiovisuals sol tenir un ús complementari. Es pot considerar un annexe a la Nau Km14 i connecta la Km14 amb l’espai Andy Warhol. Aquesta sala et permet gaudir de projeccions audiovisuals i alhora aprofitar la sala com a backstage o com a espai per dur a terme activitats concretes que requereixin d’un espai fosc amb una pantalla i projector.

GALERIA

Característiques

  • Superfície: 67,44 m²
  • Pantalla de projecció
  • Projector
  • Cadires

Ubicació