Prollema

Prollema és un projecte adreçat a jovent migrat sol en situació d’exclusió social severa, que els i les capacita, prèvia formació, com a ensenyants de la seva llengua materna i els ofereix una primera experiència prelaboral. És una alternativa a la situació de desocupació forçosa del jovent participant, el qual és agent actiu i definitiu en el procés i execució de la proposta.