Assessoria d’accés a l’habitatge- Prollema

PROLLEMA I PUNT JOVE DE BARCELONA- ACCÉS A L’HABITATGE

El passat 28 de febrer, es van reunir el col·lectiu de Prollema i el Punt Jove de Barcelona a la Sala Mirador de la Nau Bostik per dur a terme una assessoria sobre com accedir a l’habitatge, si més no digne i estable, essent jove migrat sense documentació i sense disposició d’ingressos regulars.

En les 8 edicions de Prollema a Barcelona, el 46,6% de joves participants presenten situació de vulnerabilitat residencial a l’iniciar proposta (sensellarisme, infrahabitatge o ocupació) i aquesta situació va augmentant edició rere edició.

També van comptar amb la presència dels joves participants a la proposta de “l’Espai dels Invisibles” de Fronteres Invisibles, un projecte educatiu que trenca murs mitjançant el diàleg i la comprensió dels problemes reals que ens envolten.

També van participar joves de l’ Espai Asid de la Nau Bostik,  un programa residencial per a joves immigrants en situació irregular i en risc de sensellarisme. Finalment, també van comptar amb la presència de les companyes d’ Hogar Si.

GALERIA